ရာသီဥတု ခန့်မှန်း ချက် ဒေသအလိုက် ၃၁-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့ မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ တိုင်းတွာ ချက် မိုးရွာသွန်း နိုင်တဲ့ မြို့များ….

၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့ မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်  နိုင်သော မိုးရွာ သွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်များ

(၃၀.၅.၂၀၂၁) (တနင်္ဂနွေနေ့)

ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး/ ရန်ကုန် တိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး/ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး/ ကရင်ပြည်နယ်/ ကယားပြည်နယ်/ မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာ ရီတိုင်းဒေသ ကြီးတို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း/ ကချင်ပြည်နယ်/ ချင်းပြည်နယ် တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ နေပြ ည်တော်တွင် နေရာ ကွက်ကျား မိုးရွာနိုင်ခြေ ရှိနေပြီး မိုးရေချိန်ပမာဏ (0.1mm – 15.0mm) ခန့်အထိ ရွာသွန်း နိုင်ပါသည်။ ကျန်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် များတွင် အများအားဖြင့် သာယာ နိုင်ပါသည်။

(၃၁.၅.၂၀၂၁) (တနင်္လာနေ့)

ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး/ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး/ ကရင်ပြည်နယ်/ မွန်ပြည်နယ်/ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး/ နေပြည် တော်တို့တွင် နေရာ ကျဲကျဲ၊ ကယားပြည်နယ်/

ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးရွာနိုင် ခြေရှိနေပြီး မိုးရေချိန် ( 0.1mm – 15.0mm) ခန့်အထိ ရွာသွန်း နိုင်ပါသည်။ ကျန်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် တို့တွင် အ များအားဖြင့် သာယာ နိုင်ပါသည်။

(၁.၆.၂၀၂၁) (အင်္ဂါနေ့)

ကချင်ပြည်နယ်/ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်းဒေသ အချို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ကယားပြည်နယ်/ နေပြည်တော်/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး/ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး/ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး/ မွန်ပြည်နယ်/

ကရင် ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် နေရာ ကွက်ကျား မိုးရွာနိုင်ခြေ ရှိနေပြီး မိုးရေချိန်ပမာဏ (10mm) ခန့်အထိ ရရှိနိုင်ပါသည် ခင်ဗျာ။ ကျန်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် များတွင် အများအားဖြင့် သာယာ နိုင်ပါသည်။

အရောင် သတ်မှတ်ချက်များ

၁။ အဝါရောင် ဒေသများ – နေရာကွက်ကျား(ရွာရန်ရာ ခိုင်နှုန်း ၃၀ ဖြစ်ပါသည်။)

၂။ အစိမ်းနု ရောင် – နေရာကျဲကျဲ (ရွာရန်ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ ဖြစ်ပါသည်။)

၃။ အစိမ်းရင့် ရောင်နှင့် အပြာရောင် ဒေသများ – နေရာစိပ်စိပ်(ရွာရန် ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ဖြစ်ပါသည်။)

၄။ လိမ္မော်ရောင်နှင့် အနီရောင် ဒေသများ – နေရာအနှံ့ အပြား(ရွာရန် ရာခိုင်နှုန်း အပြည့် ဖြစ်ပါသည်။)

PTNAVIA METEOROLOGY SERVICE

၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တိုင်း တွာချက် မိုးရွာ သွန်းနိုင်တဲ့ မြို့များ

၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက် နေ့အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်များ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *