“အျပင္ ကေန ေခ်းေပး တဲ့ ပိုက္ဆံလည္း ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ၊ အဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ကို ကြၽန္ေတာ္ ကို ယုံလို႔ေပးတာ ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ကျပန္ၿပီး လယ္ေပါင္ၿပီးေတာ့ေတာင္ ဆပ္ထား ရ ပါတယ္ ” ကိုေနလင္းႏိုင္ ( က်ိဳက္လတ္ေဒသ ခံ တစ္ ဦး )