အသက် ၁၄နှ စ်အရွယ် ရှိတဲ့ Sameer Khan ဟာ ဇီးကွက် တစ်ကောင် လိုမျိုး ခေါင်းကိုေ နာက်ပြန်လှ ည့်နိုင်တာကို The Sun သတင်းဌာ နမှာဖော်ပြထား တာတွေ့ရှိရ ပါတယ်။ Sameer Khan ကသူ့ရဲ့ ကျော့ရိုးကို အလွယ်တကူေ ကွးဆန့်နိုင်တဲ့ ပျော့ပြောင်း တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စ ည်းပုံကိုအသုံး