နံနက် (၃)နာရီ အချိန်မှာ မုန်တိုင်း ဖြတ်မည့် မြို့များ (25.5.2021)…

မနက် (3)နာရီ မှာ ဘိုကလေးမြို့ ပေါ် ကနေ ဖြတ်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားပါတယ်မုန်တိုင်းဖြတ်သွား မည့်မြို့များ ဖျာပုံဘိုကေလး မာ်ကျွန်း မြောင်းမြပုသိမ် ငွေဆောင် ချောင်းသာ

ဧရာဝတီ တိုင်းတခုလုံး ရန်ကုန်မြို့ အဖျားခတ် ပါမည် (25.5.2021)၊ နံနက် (10)နာရီမွာ ချောင်းသ ာ၊ ငွေဆော င်ေ ပါ်က ဖြတ်မည်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်.. သတိပို သည်မရှိ မျှ‌ေ၀ပေးပါအုံး ….

မနက် (3)နာရီ မှာ ဘိုကလေးမြို့ပေါ် ကနေ ဖြတ်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားပါတယ်မုန်တိုင်းဖြတ်သွား မည့်မြို့များ ဖျာပုံဘိုကေလး မာ်ကျွန်း မြောင်းမြ ပုသိမ် ငွေဆောင် ချောင်းသာ

ဧရာဝတီတိုင်းတခုလုံး ရန်ကုန်မြို့ အဖျားခတ်ပါမည် (25.5.2021)၊ နံနက် (10)နာရီမွာ ချောင်းသ ာ၊ ငွေဆော င်ေ ပါ်က ဖြတ်မည်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်.. သတိပို သည်မရှိ မျှ‌ေ၀ပေးပါအုံး ….

မနက် (3)နာရီ မှာ ဘိုကလေးမြို့ ပေါ် ကနေ ဖြတ်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ် မုန်တိုင်းဖြတ်သွား မည့်မြို့များ ဖျာပုံဘိုကေလး မာ်ကျွန်း မြောင်းမြပုသိမ် ငွေဆောင် ချောင်းသာ

ဧရာဝတီတိုင်းတခုလုံး ရန်ကုန်မြို့ အဖျားခတ်ပါမည် (25.5.2021)၊ နံနက် (10)နာရီမွာ ချောင်းသ ာ၊ ငွေဆော င်ေ ပါ်က ဖြတ်မည်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်.. သတိပို သည်မရှိ မျှ‌ေ၀ပေးပါအုံး ….

Minnkyawthu.

zawgyi

မနက် (3)နာရီ မှာ ဘိုကလေးမြို့ ပေါ် ကနေ ဖြတ်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားပါတယ်မုန်တိုင်းဖြတ်သွား မည့်မြို့များ ဖျာပုံဘိုကေလး မာ်ကျွန်း မြောင်းမြပုသိမ် ငွေဆောင် ချောင်းသာ

ဧရာဝတီ တိုင်းတခုလုံး ရန်ကုန်မြို့ အဖျားခတ် ပါမည် (25.5.2021)၊ နံနက် (10)နာရီမွာ ချောင်းသ ာ၊ ငွေဆော င်ေ ပါ်က ဖြတ်မည်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်.. သတိပို သည်မရှိ မျှ‌ေ၀ပေးပါအုံး ….

မနက် (3)နာရီ မှာ ဘိုကလေးမြို့ပေါ် ကနေ ဖြတ်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားပါတယ်မုန်တိုင်းဖြတ်သွား မည့်မြို့များ ဖျာပုံဘိုကေလး မာ်ကျွန်း မြောင်းမြ ပုသိမ် ငွေဆောင် ချောင်းသာ

ဧရာဝတီတိုင်းတခုလုံး ရန်ကုန်မြို့ အဖျားခတ်ပါမည် (25.5.2021)၊ နံနက် (10)နာရီမွာ ချောင်းသ ာ၊ ငွေဆော င်ေ ပါ်က ဖြတ်မည်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်.. သတိပို သည်မရှိ မျှ‌ေ၀ပေးပါအုံး ….

မနက် (3)နာရီ မှာ ဘိုကလေးမြို့ ပေါ် ကနေ ဖြတ်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ် မုန်တိုင်းဖြတ်သွား မည့်မြို့များ ဖျာပုံဘိုကေလး မာ်ကျွန်း မြောင်းမြပုသိမ် ငွေဆောင် ချောင်းသာ

ဧရာဝတီတိုင်းတခုလုံး ရန်ကုန်မြို့ အဖျားခတ်ပါမည် (25.5.2021)၊ နံနက် (10)နာရီမွာ ချောင်းသ ာ၊ ငွေဆော င်ေ ပါ်က ဖြတ်မည်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်.. သတိပို သည်မရှိ မျှ‌ေ၀ပေးပါအုံး ….

Minnkyawthu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *