ထူးအိမ္သင္ မျဖစ္မီ အမည္ရင္း ေက်ာ္ျမင့္လြင္ ဘဝ နဲ႔ ရန္ကုန္ကို သီခ်င္းသြင္းဖို႔ တက္လာေတာ့ ဘားလမ္းထိပ္ ၊ အေနာ္ရထာလမ္းေပၚက အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ တီးဝိုင္းကိစၥ ဝင္ေမးတယ္ ။ အဲသည္ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ပိုင္႐ွင္က Aces တီးဝိုင္းမန္ေနဂ်ာ ကိုစိုးေအာင္ အကိုပါ ။ ေက်ာ္ျမင့္လြင္ ကိုၾကည့္ၿပီး ဘယ္ကလဲလို႔ ေမးတယ္ ၊