ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ ဝမ္းသာစရာသတင္းလာပါၿပီ

ေ႐ႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ႀကီး အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ဘုရားေစတီမ်ား အားလုံး ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပန္ဖြင့္မည္ သမိုင္ဝင္း ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိဘုရားေစတီေတာ္မ်ား အားလုံးကို ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္

ေၾကာင္း သိရသည္။ ကိုဗစ္ကာလအတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈပ်ံ့ႏွံ ႕မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ နိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေ ဒသႀကီးအတြင္းရွိဘု ရားေစတီမ်ား အားလုံးကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လမွစတင္၍ ဖူးေျမာ္ခြင့္ကို ယာယီပိတ္ထားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဘုရားေစတီေတာ္မ်ား

အားလုံးကို ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ နံနက္၄ နာရီမွစ၍ ကိုဗစ္ေ ရာဂါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္အမိန႔္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားအား ဆက္လက္အ သိေပးေဆာင္႐ြက္သြားရန္

ဇူလိုင္၂၈ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ယ္စား ဒုၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚခင္လွျမင့္ကလက္မွတ္ထိုးထားသည္ အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ရန္ကုန္ထဲမွာရွိတဲ့ ဘုရားေတြ သုံးဆယ္ရက္ေန႕ဖြင့္မယ္ဆိုတာ ဟုတ္ရင္လည္း ဟုတ္ေလာက္တယ္။ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားမွာေတာ့ လက္ရွိတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနတယ္ ။တည္ေဆာင္ေရး လုပ္ ငန္းေတြက အာ႐ုံခံတန္ေဆာင္းတည္ေဆာက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊

ေႂကြျပာခင္းတဲ့လု ပ္ငန္းေတြ၊ ေရစီေရလာေကာ င္းဖို႔ိ ေရးေျမာင္းတူး တဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူေတြ လာေရာက္ဖူးရင္ ေနရာအခက္အခဲျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ လကုန္တဲ့အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗိုလ္တေထာင္ဘု ရားကိုဖြင့္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိေသးဘူး”ဟု

ဗိုလ္တေထာ င္ေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ုံးအဖြဲ႕မႉး ဦးေက်ာ္နိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္တိုင္ေဒးသႀကီး ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာအတြင္းရွိ ဘုရားေစတီမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕လူမႈေရးဝ န္ႀကီးဦးေဆာ င္သည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ၿမိဳ႕ျပင္ရွိ ဘုရား၊ေစတီမ်ား အား သက္ဆိုင္ရာခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားမွကိုဗ စ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္သြားရန္၊ စစ္ေဆးၿပီးစီးမႈအား မေစာင့္ဆိုင္းဘဲဇူလိုင္ ၃၀ရက္ေန႕မွစ၍ ဖြင့္လွစ္ေပး သြားရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားမွလည္း သတ္မွတ္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္

အညီေဆာင္႐ြက္ထား မႈအေျခအေနအား စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

TCM

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *