၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္သူ ေတြ အတြက္ေတာ့ သတင္းေကာင္းပဲဗ်ိဳ႕

ေတာင္ငူ တကၠသိုလ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္) ပထမႏွစ္ ေန႕သင္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္အား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားနိုင္

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပူးတြဲ တင္ျပမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္၍ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆုံး ထားၿပီး သင္တန္းေရးရာ ဌာနသို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားနိုင္
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားနိုင္
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားနိုင္

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ဤ Facebook Page ရွိ ေလွ်ာက္လႊာကို Download ရယူ၍ လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းေရးဌာနတြင္ လည္းေကာင္း ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထားနိုင္ ပါေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားနိုင္

ဒါေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္လ ၃၀၀၀၀ ၊ ၁၀ လ ၃ သိန္း ရရွိဖို႔ အေရးကို အားလုံး သိေအာင္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

Unicode

ေတာင္ငဴ တကၠသိုလ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏြစ္ (၂၀၁၉ ခုႏြစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးၿပဲေအာင္) ပထမႏြစ္ ေန႕သငၱႏ္း ေက္ာင္းသား၊ ေက္ာင္းသူမ္ား ေအန်ဖင့္ ပညာသင္ေထာကၸံ့ေၾကး ေလြ္ာကၳားနိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခ္က္အား ေဖာ္်ပအပၸါသၫ္။

ပညာသင္ေထာကၸံ့ေၾကး ေလြ္ာကၳားနိုင္

ေလြ္ာကႅႊာႏြင့္ ပူးႀတဲ တင္်ပမည့္ အခ္က္အလကၼ္ားကို ်ပည့ၥဳံျစာ်ဖည့ၥၾက္၍ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ရက္ေန႕ ေနာကၦဳံး ထားၿပီး သငၱႏ္းေရးရာ ဌာနသို႔ ႐ုံးခ္ိႏ္အၾတင္း ေပးပို႔ေလြ္ာကၳားနိုငၸါသၫ္။

ပညာသင္ေထာကၸံ့ေၾကး ေလြ္ာကၳားနိုင္
ပညာသင္ေထာကၸံ့ေၾကး ေလြ္ာကၳားနိုင္
ပညာသင္ေထာကၸံ့ေၾကး ေလြ္ာကၳားနိုင္

ပညာသင္ေထာကၸံ့ေၾကး ေလြ္ာကၳားလိုေသာ ေက္ာင္းသား၊ ေက္ာင္းသူမ္ား ေအန်ဖင့္ဤ Facebook Page ႐ြိ ေလြ္ာကႅႊာကို Download ရယူ၍ လၫ္းေကာင္း၊ သငၱႏ္းေရးဌာနၾတင္ လၫ္းေကာင္း ထုတ္ယဴေလြ္ာကၳားနိုင္ ပါေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္်ပအပၸါသၫ္။

ပညာသင္ေထာကၸံ့ေၾကး ေလြ္ာကၳားနိုင္

ဒါေၾကာင့္ ေထာကၸံ့ေၾကး တစႅ ၃၀၀၀၀ ၊ ၁၀ လ ၃ သိႏ္း ရ႐ြိဖို႔ ေအရးကို အားလုံး သိေအာင္ တင္်ေပပးလိုကၸါတယ္ေနာ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *