ေငြ ေတြ ဒလေဟာဝင္မယ့္ လာဘ္နိုးဂါထာေတာ္

ေငြေတြ ထိန္းမနိုင္ေအာင္ ဝင္လာမယ့္ ဂါထာေတာ္

မ နက္ အိပ္ရာ ထ မ်က္နွာ သစ္ျပီး သည္နွင့္ မိ မိ ၏ ပိုက္ဆံအိတ္ ကို ကိုင္ ျမတ္စြာ ဘု ရားကို အာ ရံု ျပဳ ျပီး ရြတ္ဆို ပါ က ေငြ ေတြ ထိန္း မ နိုင္ ေအာင္၀င္တဲ့ လာ ဘ္နွဳိး ဂါ ထာေတာ္ ျကီး

လူ တိုင္း နီး ပါး လာဘ္ ပြင့္ လာ ဘ္ရႊင္ဂါ ထာ တို့ ေငြဝင္ဂါ ထာ တို့ ပဲ ရြတ္ဆို ေန ျက ျပီး လာ ဘ္ကိုႏွိး ေပး ဖို့ ေမ့ ေနတက္ျက ပါ တယ္။ အဲ့ ေတာ့ လာဘ္လာ ဘ ေငြေျကး ေတြ က ဝင္ သင့္ သ ေလာက္မ ဝင္ ေတာ့ ဘူး ေပါ့။ အဲ့တာ ေျကာင့္ ဒီ လာ ဘ္ႏွိုး ဂါထာ ေလး က္ုိ ေဖာ္ ထုပ္ တင္ျပေပး လိုက္ ပါ တယ္

ေငြေတြ ဒလေဟာဝင္မယ့္ လာဘ္နိုးဂါထာေတာ္

ေငြထိန္း မနိုင္ဝင္လာမယ့္ဂါထာ

ရြတ္ဆိုပံုကေတာ့ အနက္အိပ္ယာထ မ်က္ႏွာသစ္ျပီးတာနဲ့ ပိုက္ဆံအိပ္ကိုကိုင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ျကီးကို အာရံုျပုျပီး

၁။ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ကို ၃ေခါက္ရြတ္ဆိုပါ။၂။ သရဏဂံု ၃ပါးကို တစ္ေခါက္ရြတ္ဆိုပါ။

၃။ ျပီးရင္ေတာ့အခုေျပာတဲ့လာဘ္ႏွိ ုးဂါထာကို ၂၇ ေခါက္ရြတ္ဆိုရပါမယ္။

11

လာဘ္ႏွိ ုးဂါထာေတာ္ သိဒၶိေတဇာ သိဒၶိဝရာသိဒၶိေဇယ်ာ သိဒၶိကမၼါသတၳဳ ပူဇာ လာဘဝရာသေဗၺပိယာ ဘဝတုေမ။

ဒါဆို ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ရမယ့္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ လာဘ္ကိုႏွိုးျပီးပါျပီ လာဘ္ပြင့္ဂါထာတို့ လာဘ္ေခၚဂါထာတို့ ေငြရဂါထာတို့ ႏွစ္သက္ရာထပ္ျပီးရြတ္ေတာ့ေပါ့

ေန့စဥ္မပ်က္ မကြက္ေဆာင္ရြက္ပါ ၇ ရက္ အတြင္ထူးျခား သိသာလာပါလိမ့္မယ္။သတိျပုရမွာက လာဘ္ႏွိ ုးျပီးမွာ လာဘ္ေခၚပါခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *