လာမယ့္ 2020 ခုႏွစ္ ထဲမွာ ဘဝ တစ္ဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မည့္ ေန႔နံဖြားမ်ား …..

မၾကာ ခင္ ေရာက္ ရွိေတာ့မယ့္ 2020 ခုႏွစ္ ထဲမွာ ဘဝ တစ္ဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲမည့္ အံ့အား သင့္ဖြယ္ ေန႔ဖြားမ်ား …..

ၾကာသပေတး

အရာရာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ ေအာင္ျမင္မယ့္ႏွစ္ ျဖစ္လတၱံ..အခ်စ္ေရးကိစၥတြင္ ကိုယ့္ထက္သာမယ့္သူ သို႔ ကိုယ့္ထက္ႀကီးမယ့္သူႏွင့္ ဖူးစာဆံုရလတၱံ..ႏွလံုးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ေပါင္းစပ္ကာ ၾကင္ဖက္ေရြးလတၱံ..ေငြဝင္ေကာင္းလတၱံ ေခ်းထားေငြမ်ားျပန္ရလတၱံ..မိခင္ႏွင့္ ေဝးေနၾကသူမ်ား ျပန္ဆံုရလတၱံ

မိခင္၏ က်န္းမာေရးကို စိုးရိမ္ေနၾကသူမ်ားအထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ မ႐ွိျဖစ္လတၱံ..အထက္အရာ႐ွိ ဆရာသမား ပူေဇာ္မစ ကူညီျခင္းကို ခံရလတၱံ..အလုပ္အကိုင္ တည္ျမဲလတၱံ..အိမ္ေထာင္က်ကံ ေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္လတၱံ..အိမ္ေထာင္စီးပြားတက္လတၱံ..က်န္းမာေရး အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္မ႐ွိျဖစ္လတၱံ..ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္ႏိုင္၏

ေသာၾကာ

နာမည္ေကာင္း ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာလတၱံ…အတိတ္ကုသိုလ္ကံ ယခုႏွစ္တြင္ ခံစားရလတၱံ..တိတ္ဆိတ္ေအးၿငိမ္းေသာ ေနရာကိုသာသြားလိုစိတ္မ်ား လတၱံ…အလုပ္အကိုင္တည္ျမဲလတၱံ

ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ပံုမွန္ ျဖစ္လတၱံ…ထီေပါက္ကိန္း ႐ွိလတၱံ..အလွဴအတန္း လုပ္ရလတၱံ…ေရြဝင္လတၱံ ဝင္က ျမဲလတၱံ

တနလၤာ

ရာထူးတိုး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုပ္ကိုင္ ပိုင္ဆိုင္ရလတၱံ…မင္းစိုးရာဇာမ်ား၏ ေျမႇာက္စားျခင္းကို ခံရလတၱံ..အတိုက္အခံမ်ားေသာ္လည္း အတိုက္အခံမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္လတၱံ…ခ်စ္ေရးကိစၥတြင္ နားလည္မႈ လြဲမွားမႈ ျဖစ္ရလတၱံ ခ်စ္သူႏွင့္မၾကာမၾကာ စကားမ်ားရလတၱံ

အစိုးရဝန္ထမ္း ကုမၸဏီဝန္ထမ္မ်ားႏွင့္ဖူးစာ ဆံုရလတၱံ…က်န္းမာေရး အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္မ႐ွိ…တပည့္အေႁခြအရံေပါမ်ားကာ ဆရာတစ္ဆူ ုျဖစ္လတၱံ…လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ ေက်းဇူးသိတတ္မႈကို ခံယူရ လတၱံ…အလုပ္အကိုင္ ေနရာ ေျပာင္းရလတၱံ

ထီေပါက္ကိန္း ႐ွိလတၱံ သိန္း တစ္ေထာင္ ငါးရာ သုံးရာ စေသာ ဆုလာဘ္မ်ားေပါက္လတၱံ

တနဂၤေႏြ

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား စုတ္ေရာ စန္းပါပြင့္ကာ အိမ္ေထာင္က်ကိန္း ႐ွိအံ့..သားသမီးရတနာ ထြန္းကားအံ့..ေရြေရာ ေငြေရာ ဝင္ကာ ျမဲအံ့…အလွဴအတန္းမ်ား ျပဳရလတၱံ…လူမႈေရးလုပ္ငန္း မ်ားရလတၱံ..ရာထူးတိုးလတၱံ…အလုပ္အကိုင္ စီးပြား အစစအရာရာ အဆင္ေျပမည့္ႏွစ္ျဖစ္လတၱံ

က်န္းမာေရး အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္မ႐ွိ ေရခ်ိဳးမွား လတၱံ..ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာသားသာမီးမ်ားႏွင့္ စပ္တူ အလုပ္လုပ္က ပိုေအာင္ျမင္လတၱံ..ထီဆုႀကီးေပါက္လတၱံ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *