ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၅:၃၀)နာရီ ခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဩရိႆျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကမ္းေျခႏွင့္ အေနာက္ ဘဂၤလားျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းသည္ ေနာက္ (၁၂)နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းငယ္ (Depression) အျဖစ္သို႔ အားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး၊ အေနာက္- အေနာက္ေျမာက္ ဘက္သို႔