ပါတီတစ္ခုတည္း က လက္စြမ္းျပ ေနျခင္း ထက္ အျခား အစုအဖြဲ႕ တစ္ခု ကို အလွည့္ေပးသင့္ ဟု ဦးသန္းေဌး ဆို

ျပည္ေထာင္ စု ႀကံ့ခိုင္ေ ရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ ႒ ဦးသန္းေဌးက ပါတီတ စ္ခုတည္းက လက္စြ မ္းျပေနသည္ ထက္ အျခားအစုအဖြဲ႕ တစ္ခုအား အလွည့္ေပးၾကည့္ျ ခင္း အားျဖင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီး ပြား အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို လက္ေတြ ႕စမ္းသပ္ ခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္ ဟု ေျပာ ဆို လိုက္ သည္ ။ ျပည္ေထာ င္စုႀကံ့ခိုင္ေ ရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ သည့္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေသာ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ ဦးသန္းေဌးက ပါတီဝင္ မ်ားအား ႐ုပ္သံမွ တစ္ဆင့္ ၾသဝါဒ စကား ေျပာၾကား ရာ ၌ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာ ဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္ ။

ျပည္ေထာ င္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအား တရားဝင္ ႏိုင္ငံေ ရးပါတီအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာ က္ပြဲ ေကာ္မ ရွင္က ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၁၀ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါ တီဝင္မ်ား အတြက္ အမွာစကားမိန႔္ၾကားမႈႏွင့္အတူ ဦးသန္းေဌးက ေျပာဆိုခဲ့ရာ ၌ ”ျပည္သူလူထု ရဲ႕ တာဝန္ေပးခ်က္ အရ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း မွာလည္း အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို ျပႏိုင္ခဲ့ၾကပါၿပီ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ အစိုးရဖြဲ႕တဲ့ ပါတီႀကီး နဲ႔ အတိုက္အခံ ပါတီႀကီး ႏွစ္ခု ေနရာအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ တာ အားလုံး အသိပါ။ ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ ျဖစ္ကို ျဖစ္သင့္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ လို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အယူအဆ မွားရင္ လည္း မွားႏိုင္ ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုမွာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ စမ္းသပ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ပါတီတစ္ခုတည္း၊ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕တည္း၊ တစ္ဦးတည္းက တစ္ကိုယ္ေတာ္ လက္စြမ္းျပေနတာထက္စာရင္ ေနာက္ထပ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၊ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ကို အလွည့္ေပး၊ တာဝန္ေပးၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအေပၚမွာထား တဲ့ သစၥာတရား၊ ေစတနာ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ အဲဒီက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ထင္ ရွားတဲ့ရလဒ္ ဘာရွိသလဲဆိုတာ လူထုက လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ခံစားသိျမင္ႏိုင္ခြင့္ ရသြားတာဟာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ တစ္ခုပဲလို ႔ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ ျမင္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္းေဌးက ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သည္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအလိုက္ ပါတီဝင္မ်ားက အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အက်ိဳးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ Chorus News

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *