ႏႈတ္္ က ေျပာမိတဲ့ မေကာင္း စကားေနာက္ သို႔ နိမိိတ္ေတြ လိုက္ျခင္း..“ဝစီီကံေနာက္ နိမိိတ္ေတြလိုက္ျခင္း”

“နိမိိတ္” ေတြ ဟာ သိိပ္ေၾကာက္ စရာ ေကာင္းတယ္။

(၁) “ေစာက္ ရမ္းေတြ လမ္းေပ်ာက္ေန ပါၿပီ” ဆိုိတဲ့…”နိမိိတ္”က …”ေရႀကီး ၿပီး လမ္းေတြ ေပ်ာက္”တယ္။

(၂ ) “ဖုန္ရႈ လိုက္”ဆိုတဲ့ “နိိမိတ္”က …”ေျမၿပိဳ /ေျမပိ” ေသၾကတယ္။

“ အသံကို ျမင္ရသလား?” ဆိုတာနဲ႕ပက္သက္ၿပီး “အသံ ကုထုံး နဲ႕ ပတ္သတ္တဲ့ စာ”ေတြ ဖတ္ခဲ့ဖူးတာ သတိရမိတယ္။ “အသံကို ျမင္ရတယ္”တဲ့။ “အသံ”ေတြမွာ “ပုံံသဏၭန္”ေတြရွိတယ္။ အသံံရဲ႕စြမ္းအင္ေတြနဲ႕ပက္သက္ၿပီး “ဥပေဒပညာရွင္ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ Emst Chladin” က စၿပီးေတြ႕ခဲ့တယ္။ သူက” ဂီတပညာရွင္ Mozart”နဲ႕ တႏွစ္ထဲေမြးၿပီး “ဘီသိုိဗင္”ဆုံး တဲ့ႏွစ္မွာ သူလဲ ကြယ္လြန္သြားတယ္။

ပထမဆုံး-“ပါးလႊာတဲ့ အခ်ပ္ေလး”ေပၚမွာ “သဲမႈန္”ေတြ တင္ထားၿပီး “တေယာထိုးတဲ့ ဘ္ိုးတံ”နဲ႕ဆြဲၿပီး တုန္ခါေစလိုက္ရင္ “သဲမႈန္”ေတြဟာမတူညီတဲ့ တုန္ခါမႈ ေတြ ၾကားမွာ “ဂ်ီၾသေမႀတီဆိုင္ရာ ပုံသဏၭန္”ေတြ ျဖစ္လာတာ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့-“Swiss လူမ်ိဳး Hans Jenny”က”ဆိုင္မက္တစ္”ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ -“ လွိုင္းေတြတုန္ခါမႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့သဏၭန္မ်ား” ဆိုၿပီး ေရးသားခဲ့တယ္။

တုန္ခါနိုင္တဲ့ အလႊာပါးပါးေလး ေပၚမွာ-သဲေတြ ၊ပန္းဝတ္မႈန္ေတြ ၊ သံမႈန့္ေတြ ၊ေရေတြ စီးကပ္နိုင္တဲ့ အရာေတြတင္ၿပီး တုန္ခါေစတဲ့အခါ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕တုန္ႏႈန္း အနိမ္ိ့/အျမင့္ကို လိုက္ၿပီး “ပုံသဏၭန္ အတိအက်”-ထြက္တာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီမွာ “ဂ်င္နီ”ဟာ “Tonoscope” ကိုတီထြင္ႏိုင္ခဲ့ တယ္။ အဲဒီကိရိယာမွာ “ခရစ္စတယ္ေအာ္လီေဆတာ”ကို သုံးၿပီး “အသံတုန္ႏႈန္း (Amplitude)” နဲ႕ “အသံက်ယ္ႏႈန္း”ကိုတိိက်စြာ ထုတ္လႊင့္နိုင္တယ္။

“အသံံ”ေတြဟာ “တိက်တဲ့ပုံတစ္ခု” အၿမဲဖန္တီးေနတာ ကို ဘာနဲ႕သက္ေသျပခဲ့လဲ?” ဆိုေတာ့- “တုန္ခါႏႈန္း ၁၀၀ (100 vibration)”ရွိတဲ့ “တုန္ႏႈန္း” ကိုိ “သဲမႈန္”ေတြ ဒါမွမဟုတ္”သံမႈန္”ေတြတင္ထားတဲ့ “အလႊာပါးေလးတစ္ခုေပၚ က်ေရာက္ေစမယ္”ဆိုရင္္ “ပုံသဏၭန္တစ္ခု”ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ အဲဒီ”ပုံသဏၭန္”ဟာ အဲဒီ”တုန္ႏႈန္းက်ေရာက္တဲ့အခါတိုိင္း”- ပုံေပၚေနမွာျဖစ္ၿပီး “ေျပာင္းလဲမႈမရွိ”တာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ သေဘာက- တုန္ခါမႈ.ေၾကာင့္ ေပၚခ်င္ရာပုံ ေပၚေနတာ မဟုတ္ဘဲဲ”တိက်တဲ့ တုန္ခါႏႈန္း”မွာ “တိက်တဲ့ပုံ” အၿမဲထြက္ေနတာပါ။

“အံ့ၾသစရာေကာင္းၿပီး ထူးျခားတဲ့ အခ်က္က ဘာလဲ” ဆိုေတာ့ အလြန္ေရွးက်တဲ့ ဘာသာစကား “ဟီဘ႐ူး”နဲ႕ “သကၠရိုက္ ဘာသာစကား”ေတြအေၾကာင္းပါ။ အဲဒီဘာသာစကားေတြရဲ႕အသံထြက္ကို “တိုႏိုစကုပ္”ထဲ ထည့္တဲ့အခါ ေပၚလာတဲ့ ပုံသဏၭန္ေတြက အဲဒီ”စကားလုံးေတြရဲ႕အေရးအသား”ေတြအတိုင္း “ပုံ”ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။

“မူလစာလုံး”ေတြအတိုင္း ေပၚလာတာျဖစ္ၿပီး ေရွးက်တဲ့ “ဟီဘ႐ူး”နဲ႕”သကၠရိုက္ ဘာသာစကား”ကို အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ “အိႏၵိယ လူမ်ိဳးႀကီး”ေတြဟာ- “အသံေတြကို ျမင္ခဲ့သလား?”ဆိုတာ ေတြးစရာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါ။ ေနာက္တခါ- “ဥံဳ”ဆိုတဲ့စကားကို “တိုႏိုစကုပ္”ထဲ ထည့္တဲ့အခါ “ဟိႏၵဴဘာသာ ရွရီီယႏၲရတစ္ခု” နဲ႕တူေနခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး အဲဒီီ ဘာသာေတြ ႐ြတ္ဆို/မန္းမႈတ္ေန တာမွာ “႐ုပ္ပ္ိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္တည္မႈ”ေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ၿပီး လူသားေတြအေပၚ တစုံတခု အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္ပါ။ ပရိတ္႐ြတ္တာ ၊ဘုရားစာ႐ြတ္တာ ၊မႏၲန္ေတြ႐ြတ္ေနတာဟာ “အကာအကြယ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္”-ဆိုရင္ ေန႕စဥ္ ” ပရိတ္႐ြတ္ေနသူ” ရဲ႕အနားမွာ အဲဒီ ”အသံစြမ္းအင္ေတြဝန္းရံေနမယ္”-လို႔ယုံၾကည္လို႔ရပါတယ္။

“အသံ”ေတြမွာ “ပုံသဏၭန္”ရွိရင္္ “ေကာင္းေသာစကား”မွာ “ေကာင္းေသာပုံသဏၭန္” ေတြနဲ႕ဝန္းရံေနမွာပါ။ ဒါကိုပဲ “ေကာင္းေသာနိမိိတ္”လို ့ေခၚရမယ္ထင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ – အၿမဲၿငီးျငဴေနသူေတြ စိတ္ပ်က္စရာစကားေတြ ေျပာေနသူေတြအနားမွာ မေကာင္းေသာအသံ, မေကာင္းေသာ ပုံသဏၭန္ေတြ ရွိေနမွာပါ။ အက်ိဳးေပးတဲ့အခါ မေကာင္းတဲ့ သဏၭန္ဟာ မေကာင္းက်ိဳး ကိုဘဲ ျပပါတယ္။

ေကာင္းတဲ့ ”နိမိတ္” ေတြဆိုတာ ကိုယ္က ဖန္တီးလို႔ရပါတယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္ မနက္ေစာေစာ ပရိတ္႐ြတ္တာ ေကာင္းေသာစကား ကိုေျပာတာေတြကို “က်က္သေရ”ဆိုတဲ့ စကားသုံးႏႈန္းတာျဖစ္လိမ့္မယ္။ “က်က္သေရ”ဆိုတာ မဂၤလာတမ်ိဳးပါ။ေကာင္းျခင္း ေတြကို ႀကိဳဆိုပါတယ္္ မေကာင္းတဲ့ နိမိတ္ ေတြကို တားဆီးပါတယ္ ဒီေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ်ရ ဆဲတာလဲ ေလ်ာ့ဖို႔ လိုမယ္ထင္မိိတယ္။ ပါးစပ္ကမဆဲပဲ FB မွာ ဆဲရင္လဲ “အေတြးဆိုတာ စိတ္ရဲ႕အသံ”-လို႔သတိထားရမွာပါ။

FB မွာ အရမ္းဆဲေနတာေတြၾကားရရင္ နားေထာင္ၾကည့္ပါ ခဏေလးအတြင္းမွာ စိတ္ရဲ႕ၾကည္လင္မႈ႕ေတြ အလ်င္အျမန္က်ဆင္းသြားတာ သတိထားမိပါလိမ့္မယ္။ ဆဲဆိုေနတဲ့ အသံလွိုင္းကတဆင့္္”ေဒါသစိတ္”ေတြ ကူးစက္လာတာလဲ ခံစားရပါတယ္။ ႏွလုံးခုန္ျမန္လာပါတယ္။ မၾကားဝံ့ မနာသာေတြကို ၾကားရတဲ့အတြက္ စိတ္ဟာ ”အကုသိုလ္စိတ္” ကိုသာအာ႐ုံယူလိုက္ပါတယ္။

ဒါဟာ ကိုယ္တိုင္မဆဲရပါပဲ သူတပါး အကုသိုလ္ကို မွ်ေဝယူလိုက္ရတဲ့သေဘာပါ ။ ဆဲဆိုဖို႔ရန္အတြက္ အဲဒီလူဟာကာယကံ ၊ ဝစီကံ ၊မေနာကံ သုံးပါးလုံးကို အားစိုက္ရပါတယ္။ “ကံသုံးပါးလုံးကို လုံ႕လစိုက္ၿပီး က်ဴးလြန္တဲ့ အကုသိုလ္”ဟာ- အင္အား ဘယ္ေလာက္ျပင္းထန္ၿပီး အက်ိဳးေပးဘယ္ေလာက္ သန္မလဲ?” ဆိုတာ ခန့္မွန္းၾကည့္ပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္္႔ ပု႐ြက္ဆိတ္တေကာင္ ကိုသတ္တာနဲ႕ လူတေယာက္ကို သတ္တာမွာ “လူတေယာက္ကိုသတ္တဲ့ အကုသိုလ္”က “ပိုၿပီးအျပစ္ႀကီးရတဲ့ အေၾကာင္း”ကို ေျပာရရင္္ “လုံ႕လ စိုက္ထုတ္ရတာျခင္း”ကြာသြားလို႔ပါပဲ။ ယုတ္ယုတ္မာမာေတြကို”ေဒါသစိတ္နဲ႕ သူတပါးကို နစ္နာေအာင္ ေျပာသူရဲ႕ ေစတနာကံ”။ အက်ိဳးေတြေပးတဲ့အခါ ဘာနဲ႕ဆပ္ရမယ္ ထင္ပါသလဲ?။ ခႏၶာနဲ႕ ျပန္ဆပ္ရပါတယ္။

မေအနဲ႕ ႏွမနဲ႕ ေပးစားၿပီး ဆဲတာ ကိုယ္အဂၤါ ႀကီးငယ္နဲ႕ ႏွိုင္းၿပီး ဆဲတာ.. ခံရသူဟာ ေယာက္က်ားျဖစ္ေစ မိန္းမျဖစ္ေစ သီလရွိသူျဖစ္ေစ သီလမရွိသူျဖစ္ေစ .. ယုတ္စြအဆုံး လမ္းေဘးက ေခြးတိရိစာၦန္ ပင္ျဖစ္ပါေစ ဒီလိုလူမ်ိဳး ဒီလို အတန္းအစားမို႔သြား ဆဲရင္အက်ိဳးမေပးဘူး မထင္ပါနဲ႕။ ”ပဋာစာရီ သတို႔သမီး”ဟာ ဘဝတစ္ခုမွာ သူ႔မိသားစုကို သတ္တဲ့ဓါးျမေတြကို က်ိန္ဆဲခဲ့ပါတယ္။

“ငါ့မိသားစုကိုသတ္တဲ့ သူေတြအကုန္လုံး ေသတာ ငါ့မ်က္စိနဲ႕ ျမင္ရပါေစ”လို႔ က်ိန္ဆိုခဲ့လို႔- ဒီဘဝမွာဓါးျပေတြဟာ သူ႕မိဘ ခင္ပြန္း သားသမီးေတြ လာျဖစ္ၿပီး တေယာက္ၿပီး တေယာက္ေသတာကို သူ႕မွာႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ အမုန္းသံေယာဇဥ္နဲ႕ ခ်ည္ေႏွာင္လာတဲ့ အတိတ္ကံကို ခႏၶာနဲ႕ ျပန္ဆပ္ရပါတယ္။

မေအနဲ႕ ႏွိုင္းၿပီးဆဲမိလို႔ သားကိုလင္ လုပ္ သမီးက မယားၿပိဳင္ ျဖစ္ရတဲ့ ေထရီမႀကီး အေၾကာင္း အထင္အရွားရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ယုတ္မာေအာက္တန္းက်တဲ့ ႏႈတ္ထြက္ၾကမ္းတဲ့စကားေတြကို ခႏၶာနဲ႕ ဆင္းရဲစြာျပန္ဆပ္ရတဲ့ သာဓကေတြပါ ဆဲတတ္ဆိုတတ္တဲ့ အေပၚင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းေတြရွိရင္ သတိထားေနပါ ။

“မေကာင္းတဲ့ အသံ”က ဝန္းရံထားတဲ့ ” မေကာင္းတဲ့ သဏၭန္”ေတြ သူ႕အနား အၿမဲရွိေနလို႔ ကိုယ္ပါ စက္ကြင္းမိတတ္ပါတယ္။”နိမိတ္”ဆိုတာ- “အသံကထြက္လာတဲ့ စြမ္းအင္ရွိတဲ့ ပုံရိပ္ေတြ လႊမ္းမိုးေနတတ္တဲ့အရာတစ္မ်ိဳး”ပါ။ ၿပီးေတာ့-ဒီတိုင္းျပည္ဟာ “နိမိတ္ႀကီးစိုးတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခု”လို႔ ေျပာပါရေစ။

ကိုးကား-Wikipedia Myat Yee Mon ကိုေဆြ(ပန္ႏိုရားမား)

ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ ေအးၿငိမ္းၾကပါေစ၊ သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ ဘ၀တု သဗၺမဂၤလံ သင့္ ကလ်ာဏ မိတၱ

ကိုညီညီတင္္္(ဥာဏ္လင္းၿမိဳ႕)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *