ဒီကေန့ ဖြင့္တဲ့ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီေပါက္စဉ္ တိုက္ရန္

ယခု Post ေနရာတြင္ ထီဖြင့္ပြဲၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိ က်န္ရွိေသာေပါက္ဂဏန္းမ်ားကို ထပ္မံထည့္ေပးသြားပါမယ္ေနာ္…..

📜 ထီေပါက္စဥ္လဲ တင္ေပးသြားမွာျဖစ္ငည့္အတြက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈရင္း သင့္ရဲ႕နီးစပ္ရာမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြကို #Share လိုက္ပါ။ 🤗

သိန္း ၁၅၀၀၀.

သ ၅၇၉၀၈၃. မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀၀၀.

ကခ ၄၈၄၅၀၅.

သိန္း ၅၀၀၀

ဋ ၄၀၂၇၅၆. မိုးယံ

ကခ ၄၆၅၀၂၈. လမင္းၾကယ္စင္

သိန္း ၂၀၀၀.

ကဂ ၁၇၇၈၄၉.

င ၁၄၆၇၇၃. မိုးယံ

ကခ ၃၁၅၀၂၅.

သိန္း ၁၀၀၀.

ဏ ၈၃၇၆၈၂

ထ ၈၈၁၇၂၂

င ၄၉၅၂၁၈

အ ၁၅၇၁၁၀. မိုးယံ

ဆ ၃၄၅၄၃၀.

ဂ ၇၆၁၄၈၀. မိုးယံ

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၃ သိန္းဆုမ်ား

ဟ ၃၀၉၁၄

ယ ၄၉၀၇၃

ဋ ၇၄၁၁၂

ရ ၂၇၂၄၉

ဏ ၅၈၃၆၃

ဓ ၈၂၅၈၃

ရ ၈၂၂၃၆

ဈ ၅၃၃၈၂

အ ၂၁၇၉၁

တ ၆၄၅၄၀

ဆ ၁၉၈၀၉

ဘ ၃၅၇၉၉

ထ ၇၉၇၁၈

ဋ ၁၉၁၈၄

ဃ ၁၂၆၉၃

က ၇၄၂၄၉

ကက ၉၅၂၂၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆုမ်ား

ဒ ၃၈၇၀

လ ၂၁၄၈

စ ၆၇၄၃

အ ၈၂၁၂

န ၂၁၄၆

က ၂၄၇၄

ဌ ၆၈၈၂

ဏ ၇၆၈၇

ကက ၃၅၁၀

ဇ ၈၆၀၈

ဈ ၃၄၁၅

ဃ ၇၈၄၁

ဌ ၈၁၈၇

ဒ ၃၀၇၇

ဓ ၄၄၃၇

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုမ်ား

ဖ ၆၄၈

ဒ ၆၇၀

ဈ ၆၉၃

ဟ ၇၃၁

ယ ၈၆၈

ဆ ၇၁၀

ဠ ၈၆၅

စ ၉၅၇

ဌ ၇၉၉

ကဂ ၅၈၁

တ ၄၄၆

စ ၅၀၈

ဝ ၄၄၁

ဎ ၈၆၉

ဝ ၃၁၄

ဂ ၈၄၂

ဘ ၅၇၉

ဂ ၇၉၅

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား

င ၃၀

ဓ ၇၂

ဠ ၂၂

ဘ ၅၉

ပ ၉၇

က ၂၂

ဝ ၄၆

က ၅၃

ရ ၆၄

ဟ ၂၀

င ၂၄

န ၃၃

ဋ ၂၀

ဓ ၄၃

လ ၅၄

ဖ ၁၁

ဒ ၉၉

ဏ ၈၆

ရ ၁၀

ထီဖြင့္ပြဲမၿပီးေသးပါ ဒီမွာပဲ အဆုံးထိတင္ေပးပါမည္ ။ အားလုံးထီတိုက္နိုင္ေအာင္ Share ေပးၾကပါဦးေနာ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *