ညအခါအဓိဌာန္ၿပီး( ၇ )ပတ္ ရစ္ပတ္ပါ က ေရႊသံေငြသံ ၾကားရတဲ့ မာ္တင္စြန္း ေစတီေတာ္ ျမတ္ႀကီး၏ အံ့ၾသထူးဆန္းဖြယ္ ( ၁၈ ) ပါး

ေမာ္္ တင္ စြန္း ေစတီေတာ္္ ျမတ္ႀကီး ၏ အံ့ၾသ ထူးဆန္းဖြယ္ ( ၁၈ ) ပါး

( ၁ ) ညအခါ ေစတီေတာ္အား တစ္ေယာက္တည္း အဓိဌာန္ၿပီး ( ၇ ) ပတ္ၿပီး ရစ္ပတ္ပါက ေ႐ႊသံ ေငြသံ ၾကားရျခင္း ။

( ၂ ) ဒုတိယ ကမာၻစစ္ အတြင္းက အဂၤလိပ္မ်ား အေျမာက္မိုး ၊ စက္ေသနတ္မိုး ၊ ဗုံးမိုး႐ြာေသာ္လည္းက်ည္ဆန္ တစ္ခုမွ် မချခင္း ။

( ၃ ) လျပည့္ – လကြယ္ ေရာင္ျခည္ေတာ္္ လႊတ္ေလ့ရွိျခင္း ။

( ၄ ) ေတာင္ကုန္းႏွင့္ ပရဝဏ္္တြင္ ရာသီပန္းတို႔ မျပတ္ပြင့္ျခင္း ။

( ၅ ) ညခ်မ္းအခါ ေစတီကုန္းေတာ္္တြင္ အေမႊးရနံ႔ လႈိင္တက္ျခင္း ။

( ၆ ) ေခါင္းေလာင္းမ်ား မတီးဘဲ ျမည္တတ္ျခင္း ။

( ၇ ) ယခုထက္တိုင္ ရံဖန္ရံခါ ဆြမ္းမ်ားဦးေအာင္ မတင္ႏိုင္ျခင္း ။

( ၈ ) ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဘုရားပြဲေတာ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ မရွိျခင္း ။

( ၉ ) နတ္က်ား ၊နတ္နဂါးတို႔ ဘုရားလာဖူးေသာ္လည္း လူတို႔ိကို ဒုကၡမေပးျခင္း ။

( ၁၀ ) လျပည့္–လကြယ္တြင္ ေစတီကုန္းေတာ္္မွ ေမာင္းသံ၊ ဗုံသံစေသာ တူရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏အသံကို အ႐ုဏ္ဦးတြင္ ၾကားရတတ္ျခင္း ။

( ၁၁ ) ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ပါက ေစတီေတာ္ႀကီးအား အာ႐ုံျပဳ ဆုေတာင္းလိုက္ ပါကေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးျခင္း ။

( ၁၂ ) တေပါင္းလ ပြဲေတာ္ႀကီးျဖစ္ခါနီးတြင္ က်ီးအုပ္ႀကီးမ်ား၊ အမ်ိဳးအမည္ မသိေသ ာငွက္အုပ္ႀကီးမ်ား ေတာင္ေတာ္ႏွင့္ ေစတီေတာ္အားပ်ံဝဲၾကျခင္း ။

( ၁၃ ) ဘုရားပြဲေတာ္တြင္္ လူအေပါင္း သိန္းသန္းခ်ီ ေရာက္ေသာ္လည္း ေတာင္ေတာ္တြင္ လူျပည့္သည္ဟု မရွိျခင္း ။

( ၁၄ ) ဘုရားပြဲေတာ္တြင္ဆြမ္းေတာ္တင္ေတာင္ပုံရာပုံစြန႔္ထားေသာ္လည္းက်ီးတစ္ေကာင္မွ်လာေရာက္စားေသာက္မႈမရွိျခင္း။

( ၁၅ ) ဘုရားပြဲေတာ္တြင္လူအေပါင္းသိန္းသန္းခ်ီေရာက္ေသာ္လည္း ေတာင္ေတာ္တြင္လူျပည့္သည္ဟုမရွိျခင္း။

( ၁၆ ) ယုံၾကည္စြာျဖင့္ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္္တြင္ သစၥာအဓိဌာန္ကာ ပုတီးစိပ္ပါက ရင္ျပင္ေတာ္မွျမည္ဟိန္းသံ ၾကားရတတ္ျခင္း ။

( ၁၇ ) ႏွစ္စဥ္တေပါင္းလတြင္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ဘုရားပြဲေတာ္ မက်င္းပႏိုင္ပါက ေတာင္ေတာ္ ျမည္ဟိန္းျခင္း ။

( ၁၈ ) ေစတီေတာ္ကို အေဝးမွျမင္ရလွွ်င္ လည္းေကာင္း၊ ေစတီေတာ္ပရဝိဏ္သို႔ ၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ရာက္မိသည္ႏွင့္ ဖူးေျမာ္ဦးတိုက္လွ်င္ ကာယသုခ၊စိတၱသုခႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ရျခင္းျဖင့္…..

ထူးျခားအံ့ဖြယ္ ဤ ( ၁၈ ) သြယ္္ ေနာင္ေတာ္နဂါးမင္း သစၥာျပဳတည္ ျမတ္ေမာ္တင္ဘုရား နဂါးဆက္မ်ား ဦးတိုက္ၾကတ စ္ႏွစ္တစ္လဖူးမဝ ေမာ္တင္စြန္းမွာ ျမဴေပ်ာ္ၾကတပိုးတြဲလ တေပါင္းည ထူးျခားပြင့္မည္ညဓာတ္အေပါင္းစုံညာ တို႔သာသနာ ေနေရာင္ လေရာင္ထြန္းလင္းမည္….

နတ္နဂါး သိုက္နဂါး ေကာင္းကင္နဂါး ေတာေတာင္နဂါး ကုန္းဂါး ေရနဂါး နဂါးနီ နဂါျဖဴ နဂါးစိမ္း ေ႐ႊနဂါး ေႁမြနဂါးမ်ား အေရွ႕ အေနာင္ ေတာင္ ေျမာက္ ေဘာဂဝတီေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား နဂါးမင္းႀကီး နဂါးမယ္ေတာ္ႀကီး၏ အေႁခြေတာ္အရံေတာ္ အႏြယ္ဝင္မ်ား ေရျစကၤဝလာနဂါးသိုက္ခ်ဳပ္ဘိုးဘိုးမ်ား…..

မယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ေဇယ်ေသနနဂါးမင္္းႏွင့္ ညီမေတာ္မ်ား အမေတာ္ျမနန္းႏြယ္တို႔မိသားစုႏွင့္ ၁၀၂၄မ်ိဳးေသာ သာသနာအက်ိဳးျပဳနဂါးမ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံးတို႔ႂကြေရာက္ဦးတိုက္သည့္ မဟာေအာင္ေျမဘုရား ေဘာဂဝတီမ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံး၏ ထူးျခားသည့္နယ္ေျမ…..

ေမာ္ တင္ စြန္း ဘု ရား ေအာင္ ေျမ သိုိ႔ အ ေရာက္ လွမ္း ဖို႔ ဖိတ္ ေခၚ ခ်က္ ျဖင့္ ေအာင္ ေစ ပိုင္ ေစ ေအး ခ်မ္း ေစ ဖို႔ ဘ ဝ ေဘာ ဂ ေတာင္း တိုင္း တ လို တိုင္း ရ ေစ မည့္ ျမတ္ ေမာ္ တင္ စြန္း ဘု ရား မွာ ဆု ေတာင္း သ စၥာ ျပဳ ၿပီး ေအာင္ ျမင္ မူ အ ေပါင္း ရ ရွိ ႏိုင္ ၾက ေစ သ တည္…

( မွတ္သားဖူးေသာစာပုဒ္မ်ား )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *