အောင်ဘာလေထီ ( ၂၂ ) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် ( အစ/အဆုံး )

သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး

ဂ ၄၇၇၄၀၆

သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး

ကဂ ၁၉၉၃၆၂

သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး

ဟ ၆၇၂၈၃၅…ကက ၂၅၉၉၃၄

သိန်းနှစ်ထောင်ဆု

ထ ၁၉၃၇၀၄…င ၇၆၂၇၇၈…ကဃ ၂၅၀၉၇၉…ဘ ၉၁၁၈၀၂

သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး

ဂ ၁၀၂၃၃၂…ဏ ၉၄၆၀၃၇…ဠ ၆၆၇၆၅၇…သ ၃၂၂၇၃၈…ကဂ ၈၇၄၀၂၁

ဆယ်သိန်းမှသိန်း၁၅၀၀၀ထိအက္ခရာနဲ့ဂဏန်းအားလုံးအစဉ်လိုက်တူမှရမည်

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၃) သိန်းဆုအက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၅)လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ယ ၇၀၇၁၅…ဃ ၃၅၆၄၄…ထ ၉၂၂၈၈…ဆ ၈၄၉၈၄…ကခ ၇၄၀၀၆…က ၂၂၀၈၃…ကခ ၁၃၈၂၀…ဏ ၄၃၉၈၀…င ၅၄၅၄၇…ဆ ၈၃၈၂၄…ဈ ၃၁၈၉၇…ကခ ၂၈၃၇၀…က ၃၃၀၅၅…မ ၆၁၁၈၄…ဎ ၈၂၉၁၂…လ ၁၁၁၀၁…ပ ၃၇၀၇၉…ဒ ၈၃၁၉၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၂) သိန်းဆုအက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၄)လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ဓ ၆၃၉၂…ဓ ၄၈၁၄…ဂ ၈၀၇၀…ဋ ၆၆၈၂…ဋ ၉၈၅၈…ထ ၈၈၆၂…ဋ ၉၂၄၂…ဏ ၂၀၉၉…ဝ ၂၃၀၂…ဍ ၇၂၇၁…ခ ၆၁၄၂…လ ၅၉၇၆…ဏ ၅၀၉၅…ကင ၅၃၇၉…ဂ ၈၆၉၉…ဆ ၂၈၈၉…ည ၉၈၈၅…စ ၄၄၈၉…သ ၈၇၅၁

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၁) သိန်းဆုအက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၃)လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ထ ၈၅၈…ဆ ၂၄၇…ည ၇၁၃…လ ၄၇၃…ကင ၂၁၆…သ ၉၈၆…တ ၄၀၀…ဋ ၄၄၁…ကဇ ၂၄၃…ရ ၅၄၀…ကက ၈၁၈…ကဇ ၄၁၂…ဖ ၆၁၆…ကဇ ၃၉၂…ဝ ၃၅၆…စ ၃၂၅…ကင ၄၉၃…ကဆ ၅၈၆…ကဂ ၄၄၂…ကဃ ၇၅၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၅) သောင်းဆုအက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၂)လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ဆ ၆၂…ကဃ ၉၅…ဋ ၆၆…ဓ ၄၅…ဇ ၆၈…ကဇ ၆၆…လ ၆၁…ကက ၈၀…ဃ ၆၅…ကဆ ၉၁…ပ ၂၉…ဖ ၂၁…လ ၈၃…ဖ ၁၃…ကခ ၆၈…ကဂ ၄၂…မ ၄၂…ဃ ၃၁…ဎ ၁၀…ဖ ၃၂…ကက ၉၉…ဖ ၅၅

Credit;

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုႀကီး

ဂ ၄၇၇၄၀၆

သိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီး

ကဂ ၁၉၉၃၆၂

သိန္းငါးေထာင္ဆုႀကီး

ဟ ၆၇၂၈၃၅…ကက ၂၅၉၉၃၄

သိန္းႏွစ္ေထာင္ဆု

ထ ၁၉၃၇၀၄…င ၇၆၂၇၇၈…ကဃ ၂၅၀၉၇၉…ဘ ၉၁၁၈၀၂

သိန္းတစ္ေထာင္ဆုႀကီး

ဂ ၁၀၂၃၃၂…ဏ ၉၄၆၀၃၇…ဠ ၆၆၇၆၅၇…သ ၃၂၂၇၃၈…ကဂ ၈၇၄၀၂၁

ဆယ္သိန္းမွသိန္း၁၅၀၀၀ထိအကၡရာနဲ႕ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၃) သိန္းဆုအကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း (၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ယ ၇၀၇၁၅…ဃ ၃၅၆၄၄…ထ ၉၂၂၈၈…ဆ ၈၄၉၈၄…ကခ ၇၄၀၀၆…က ၂၂၀၈၃…ကခ ၁၃၈၂၀…ဏ ၄၃၉၈၀…င ၅၄၅၄၇…ဆ ၈၃၈၂၄…စ် ၃၁၈၉၇…ကခ ၂၈၃၇၀…က ၃၃၀၅၅…မ ၆၁၁၈၄…ဎ ၈၂၉၁၂…လ ၁၁၁၀၁…ပ ၃၇၀၇၉…ဒ ၈၃၁၉၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၂) သိန္းဆုအကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း (၄)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဓ ၆၃၉၂…ဓ ၄၈၁၄…ဂ ၈၀၇၀…ဋ ၆၆၈၂…ဋ ၉၈၅၈…ထ ၈၈၆၂…ဋ ၉၂၄၂…ဏ ၂၀၉၉…ဝ ၂၃၀၂…ဍ ၇၂၇၁…ခ ၆၁၄၂…လ ၅၉၇၆…ဏ ၅၀၉၅…ကင ၅၃၇၉…ဂ ၈၆၉၉…ဆ ၂၈၈၉…ည ၉၈၈၅…စ ၄၄၈၉…သ ၈၇၅၁

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၁) သိန္းဆုအကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း (၃)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ထ ၈၅၈…ဆ ၂၄၇…ည ၇၁၃…လ ၄၇၃…ကင ၂၁၆…သ ၉၈၆…တ ၄၀၀…ဋ ၄၄၁…ကဇ ၂၄၃…ရ ၅၄၀…ကက ၈၁၈…ကဇ ၄၁၂…ဖ ၆၁၆…ကဇ ၃၉၂…ဝ ၃၅၆…စ ၃၂၅…ကင ၄၉၃…ကဆ ၅၈၆…ကဂ ၄၄၂…ကဃ ၇၅၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၅) ေသာင္းဆုအကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း (၂)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဆ ၆၂…ကဃ ၉၅…ဋ ၆၆…ဓ ၄၅…ဇ ၆၈…ကဇ ၆၆…လ ၆၁…ကက ၈၀…ဃ ၆၅…ကဆ ၉၁…ပ ၂၉…ဖ ၂၁…လ ၈၃…ဖ ၁၃…ကခ ၆၈…ကဂ ၄၂…မ ၄၂…ဃ ၃၁…ဎ ၁၀…ဖ ၃၂…ကက ၉၉…ဖ ၅၅

Credit;

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *